Voortgang TRIAS

Ook wij als Sportclub Overdinkel staan niet stil. Problemen/irritaties binnen velerlei sporten zijn ons niet vreemd. Veelal weten wij niet goed wat we aan moeten met kwetsbare jongeren en hun talenten.

In overleg met Jurgen Schiphorst; Buurtsportcoach van de  Gemeente Losser, en het bestuur van Sportclub Overdinkel zijn wij medio maart 2018 gestart met een Pilot. Een Pilot in samenwerking met TRIAS.

TRIAS is een organisatie die werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens talenten heeft die hij/zij in kan zetten om zijn/haar situatie te verbeteren. Zij ondersteunen trainers, leiders en kaderleden van sportverenigingen in de omgang met kwetsbare kinderen en jongeren met als doel kinderen met bijvoorbeeld gedragsproblematiek binnen het ‘speelveld’ van de sportvereniging te (be)houden. Na een eerste evaluatie met zowel de gemeente als Rienk Jager (sportcoach TRIAS) hebben we een goed gevoel bij de samenwerking. Problemen worden met andere ogen benaderd en laat zien dat er positieve resultaten worden behaald. Onze jeugd krijgt meer structuur en een positieve begeleiding in de sturing/benadering tijdens het beoefenen van onze sport. De inzet van Rienk Jager wordt in goed overleg en op vraag vanuit Sportclub Overdinkel gestuurd. Wij zijn dan ook zeer content dat de gemeente akkoord gaat met de voortgang van deze Pilot. De voortgang van deze Pilot duurt tot medio oktober 2019. Mocht men vragen hebben ten aanzien van bovenstaande kan met contact opnemen met het bestuur van Sportclub Overdinkel.