Beste leden van Sportclub Overdinkel,

Het bestuur van Sportclub Overdinkel heeft kennisgenomen van de nieuwe coronamaatregelen op het sportbeleid, welke om 19:00 uur tijdens de persconferentie werd meegedeeld.

Het zal u niet ontgaan zijn maar het coronavirus heeft veel ruimte gekregen om zich te verspreiden. Een gedeeltelijke lockdown is daarom noodzakelijk.
Als we ons samen aan de basisregels en maatregelen houden, kunnen we corona onder controle krijgen.

De extra nieuwe maatregelen van de overheid om het coronavirus in te dammen hebben ook grote gevolgen voor het amateurvoetbal, dus ook voor Sportclub Overdinkel.

Extra maatregelingen voor sport en spel per 14-10-2020, 22.00 uur.

  • Geen trainingen en geen wedstrijden meer voor onze seniorenelftallen.
  • De jeugd tot 18 jaar mag wel blijven trainen, maar ook voor hen geldt dat de competities voorlopig worden stilgelegd. Onderlinge wedstrijden met teams tot 18 jaar van eigen club is toegestaan.
  • Naast de sportkantines zijn nu ook douches en kleedkamers gesloten.

De nieuwe maatregelen gelden voor de aankomende vier weken. Na twee weken wordt de situatie geëvalueerd en zijn verdere maatregelen niet uitgesloten.

Zie hieronder het algehele overzicht van de gedeeltelijke lockdown:

Voor meer informatie zie: https://www.rijksoverheid.nl/…/gedeeltelijke-lockdown…

Impopulaire maatregelen maar we moeten met zijn allen het virus een halt toeroepen. Laten we ons er allemaal aan houden en spreek elkaar erop aan.

Mochten er ontwikkelingen zijn, houden wij u op de hoogte via onze mediakanalen.

Gebruik je gezonde verstand, let op elkaar, zorg voor elkaar’

Bestuur Sportclub Overdinkel.