Beste leden van Sportclub Overdinkel,

Hierbij een korte nieuwsbrief omtrent een aantal zaken die Sportclub Overdinkel bezighouden.

Corona en trainen:
De 1,5 meter cultuur blijft gehandhaafd. Sport en dan met name teamsporten zijn nog verboden. Behalve kinderen en dus ook onze jeugd onder de 12 jaar mogen trainen weliswaar onder strenge restricties. 13 tot en met 18 jaar mogen trainen maar moeten 1,5 meter uit elkaar blijven. Dus dat zal een specifieke training worden.

Zoals de minister president Mark Rutte aangaf is de gemeente leading in het vrijgeven van het sportpark. Uiteraard volgen wij nauwlettend de ontwikkelingen en gaan ook met de gemeente in gesprek.

Het bestuur en de Technische commissie zijn druk bezig om hier een gehoor aan te geven. Meer informatie hierover zal z.s.m. volgen.

Kantinevoorraad:
Alle kantine voorraden zijn zo goed als verkocht. Er is groot gehoor gegeven aan de verkoopdagen door onze leden. Daarnaast het thuisbezorgen van de kratten bier heeft ook effect gehad. Restant drank die vrij kort op datum waren hebben wij geschonken aan de voedselbank.

Grote dank gaat uit naar 1 van de hoofdsponsoren, de Plus. De Plus heeft na de aan de leden het restant van de kantine voorraad overgenomen.

Onderhoud velden / Kunstgrasveld:
De gemeente heeft aangegeven zeer binnenkort met veld 3 aan het werk te gaan. De gemeente kan helaas maar 1 veld per seizoen opnemen in hun begroting.

Veld 1 of 2 kan nog niet. Wij moeten met de leden in gesprek over een kunstgrasveld. Hier hadden we een buitengewone vergadering voor gepland die door het Coronavirus niet door kan gaan.

Als bestuur moeten wij bekijken of het financieel haalbaar is en hoe wij het kunnen financieren. Mochten wij er met elkaar voor gaan, moeten wij ook besluiten welk veld het uiteindelijk gaat worden.Als wij besluiten niet voor een kunstgras veld te gaan word zeker veld 1 en 2, net als veld 3 qua toplaag en drainage vernieuwd en komt er een nieuwe grasmat op.

Over de voortgang van veld 3 houden wij u op de hoogte. Zodra de situatie in Nederland weer is verbeterd en activiteiten weer mogen plaatsvinden zullen we met een nieuwe datum komen voor deze buitengewone ledenvergadering.

Teamindelingen voor het nieuwe seizoen:
Voor zover ligt de Technische commissie qua planning en indeling op schema. Er ligt nog wel een behoorlijke uitdaging qua indeling m.b.t. de selectie elftallen en de JO19. Ongetwijfeld komt de Technische commissie met een oplossing. T.z.t. word hier over gecommuniceerd.

Wanneer wij echt aan het voetballen komen hangt uiteraard van de regering af, als de overheid toestemming geeft om weer te kunnen voetballen zullen wij direct handelen en zal het voetbal met enig beleid weer worden opgestart.

Sponsoren:
Veel van onze sponsoren van Sportclub Overdinkel zijn geraakt door het Corona virus. Wij hopen dat wij onze sponsoren op een bepaalde wijze kunnen ondersteunen. Wij mogen onze plaatselijke ondernemers niet laten vallen. Wij hopen dat u als lid van de club meedenkt met onze sponsoren.

Klik hier om het protocol waar wij als Sportclub Overdinkel aan moeten voldoen.

‘Gebruik je gezonde verstand, let op elkaar, zorg voor elkaar’

Bestuur Sportclub Overdinkel.