Beste leden, vrijwilligers en sponsoren van Sportclub Overdinkel,

Het bestuur van Sportclub Overdinkel wenst u allen een gelukkig en gezond 2021 toe. 2020 is een heel memorabel jaar geweest.

Het jaar werd gedicteerd door coronavirus. Helaas is het voetbal op non actief gezet. Tot nu toe ziet het er nog niet goed uit. Hoe dit seizoen verder moet is nog niet duidelijk. Naarmate de besmettingen gaan afnemen zal de overheid toch de mensen de ruimte moeten geven om weer te sporten.  

Dat de lock-down voor de vereniging en onze sponsoren zo zijn consequenties heeft is wel duidelijk. Hopelijk komt er snel een eind aan deze misère en dat wij snel weer kunnen voetballen maar ook gezellig met elkaar de kantine in kunnen.

Het hele sociale leven ligt nu stil en dat voelt niet goed, dat mag niet zo zijn. Wij moeten weer bruisen met elkaar en genieten van de sport en gezelligheid.

Wat moet er op korte termijn nog gebeuren? Wij moeten onze ledenvergadering nog houden. Het zou digitaal kunnen maar dat doen wij liever niet omdat er belangrijke beslissingen te nemen zijn waar wij zoveel mogelijk leden de gelegenheid willen geven hun stem daarin uit te brengen.

Wij zijn van mening dat het op een digitale wijze voor veel leden niet te doen is. En uiteraard moeten wij een moment plannen voor het onderscheiden van onze jubilarissen.

Dus hopelijk komt er snel licht aan de eind van de tunnel……..

Belangrijkste is dat wij allemaal gezond blijven.  

Namens bestuur Sportclub Overdinkel,
Marco Hagmolen.