Beste leden van Sportclub Overdinkel,

Hierbij ontvangen jullie weer een uitgave van onze nieuwsbrief, met actuele zaken vanuit onze vereniging.

Inmiddels leven we in een geheel andere wereld, waarin er veel zorgen zijn vooral over onze gezondheid en daarna over de economische gevolgen van deze crisis. Ook wij als voetbalclub ervaren de gevolgen van deze crisis. Als bestuur zijn we intern druk bezig om daar waar mogelijk kosten te besparen.

Coronavirus.

Helaas houdt Corona ons allemaal in de greep. Wij hadden zo de hoop dat wij met de start van het nieuwe seizoen weer volop konden beginnen. Maar niets leek minder waar.

Langzaam maar zeker werd duidelijk dat de overheid weer harde maatregelen ging nemen. Uiteraard hakt dat er op alle fronten hard in. Er kan niet meer gevoetbald worden. Trainen mondjesmaat maar volgens restricties RIVM. Wij kunnen onze leden niets meer aanbieden. Onze kantine mag tot nader order niet open. De kantine was toch een ontmoetingsplek waar gezelligheid heerste.

Daarnaast heeft dit alles ook vergaande financiële gevolgen. En de vooruitzichten zijn nog niet goed, het eind van de gedeeltelijke lock-down is nog niet in zicht. Tot nu toe zijn alle festiviteiten tot het eind van het jaar geschrapt. Een enorme aderlating. Ontzettend teleurstellend maar wij moeten verder.

Renovatie velden/ kunstgrasveld.

Zoals u allen gezien, gelezen of gehoord heeft is veld 3 in het voorjaar van 2020 grondig gerenoveerd. Dat betekent een nieuwe grasmat en een nieuw drainagesysteem. Veld 1 en 2 staan ook nog op het programma. Maar welk veld eerst? En het andere veld, wordt dat wel of niet vervangen? Dat hangt af uit de hier onderstaande resultaten.

Zoals u wellicht weet hebben wij de vraag van de gemeente gekregen om te onderzoeken of een kunstgrasveld haalbaar en reëel is voor Sportclub Overdinkel.

Als bestuur hebben wij onderzocht of het haalbaar is om één van deze 2 velden te vervangen voor een kunstgrasveld. Uiteraard heeft u als lid van Sportclub Overdinkel daarover ook iets te zeggen.

Bestuur zal in de eerstvolgende ledenvergadering uitleg over dit onderzoek geven en we zullen dan ook daarover een stemming houden. Mocht het niet via een algemene ledenvergadering kunnen door het coronavirus zal het bestuur kijken naar een andere oplossing.

De meningen over een kunstgrasveld zijn erg divers. Misschien is een kunstgrasveld wel nodig voor een volgende stap in de vereniging. Het is zo dat wij met een kunstgrasveld ten aller tijde kunnen voetballen en trainen maar het moet natuurlijk ook financieel haalbaar zijn.

Mochten de leden in de jaarvergadering kiezen voor de aanleg van een kunstgrasveld, dan zal er ook besloten moeten worden of veld 1 of veld 2 kunstgras gaat worden. Vervolgens zal er dan een werkgroep in het leven geroepen worden om dit plan verder uit te werken.

Binnen een niet al te lange tijd zal bestuur hier actie in ondernemen zodat wij u de onderzoekresultaten kunnen voorleggen zodat we samen een beslissing in deze kunnen nemen.

Nieuw camerasysteem.

Met de start van het nieuwe seizoen heeft het bestuur een nieuw camerasysteem aangeschaft. Het camerasysteem is aangeschaft voor het volgen van wedstrijden of trainingen waar later de verbeterpunten uit gehaald kan worden. Trainers kunnen onderling of voor zichzelf daar de verbeterpunten uit halen.

Op dit moment is Tim Meijerink beheerder van het camerasysteem. Het eerste elftal maakt momenteel alleen nog maar gebruik van dit systeem. Uiteraard zal dit uitgebreid worden. Trainers kunnen hierover uitleg krijgen via Tim.

Sportclub Overdinkel heeft bij zowel de Dorpsraad als Ketelhuisfonds een financiële ondersteuning gekregen. Daarvoor dank.

Een nieuw 4de elftal.

Tijdens de start van het seizoen werd het bestuur blij verrast met de aanmelding van in 1ste instantie 7 jongemannen. Zij misten het voetbal en wilden met een aantal jongens graag weer een balletje trappen. Dat zijn er uiteindelijk 16 man geworden.

Herbert Knol werd als leider al snel aangetrokken, Ronnie olde Riekerink zal deze jongens voorzien van trainingsstof.

Wij zijn uitermate trots dat wij dit team toe kunnen voegen. Helaas door Corona kunnen zij nu ook niet voetballen. Wij hopen dat ook deze jongemannen staan te trappelen om weer te beginnen.

Meerjarenplan.

Net als voorgaande jaren heeft het bestuur een meerjarenplan gemaakt. Een plan waarin onze doelstellingen zijn benoemd maar ook onze kernwaarden. Waar wij voor staan en gaan.

Deze zal ook tijdens de algemene ledenvergadering ter inzage klaarliggen. Wij moeten onze ogen niet sluiten voor ontwikkelingen die in de voetbal plaatsvinden. Is het niet nu maar misschien staan wij over een aantal jaren voor keuzes.

Daarnaast blijft Sportclub Overdinkel een belangrijke speler binnen de participatiemaatschappij. De voetbal is immers een ontmoetingsplek. Gezonde geest en een gezond lichaam is een metafoor die voor ons essentieel is. Sporten zorgt voor goede gezondheid. Wij hebben daar een verantwoordelijke rol in.

Beste leden, wij hebben in het kort een aantal zaken op papier gezet.

Het doet ons allen pijn dat wij niet het normale voetballeven kunnen uitoefenen. Welke gevolgen dit heeft is nog maar te bezien. Wij willen zo graag anders maar mogen en kunnen niet. Hoe lang nog…. Dat weet nog niemand.

Toch blijven wij hopen dat wij weer snel verder kunnen. Lekker voetballen en/of voetbal kijken. Gezellige zaterdag en zondagen. Genieten van een hapje en een drankje.

Wij hopen u zo snel weer te mogen begroeten op ons sportpark. Wij hebben er zin in.

“Trots op ons Sportclub Overdinkel”

Gebruik je gezonde verstand, let op elkaar, zorg voor elkaar’

Met vriendelijke groet,
Bestuur Sportclub Overdinkel.