Nieuwsbulletin vanuit de digitale bestuurskamer,

Corona voortgang:

Op dinsdag 23 februari heeft minister-president Rutte het voetbal iets meer lucht gegeven maar helaas niet bevredigend. Buitensporten t/m 26 jaar in groepsverband is weer toegestaan. Het is een 1ste stap naar het nieuwe normaal, maar we zijn nog lang niet op het oude niveau. Dat blijft uiteraard zijn tol eisen. De kantine mag nog steeds niet open.

Wij moeten trots en blij zijn met onze leden en onze sponsoren. Die blijven ons gelukkig trouw.  Ik hoop met heel mijn hart dat er toch binnenkort nog meer verruiming komt. Dat iedereen weer mag voetballen en dat de kantine weer een ontmoetingsplek gaat worden.

Algemene ledenvergadering:

Wij hadden zo gehoopt dat de maatregelen m.b.t. corona iets meer verruimd ging worden en dat wij onze ledenvergadering gewoon in de kantine konden organiseren, desnoods in 2 of 3 keer. Het mag nog niet zo zijn en dus moeten wij dit ook online doen. De datum is 22 maart, aanvang half 8. Rustende en spelende seniorenleden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar secretaris@sportcluboverdinkel.nl. Meld u zo snel mogelijk aan zodat wij het een en ander voor u kunnen faciliteren. Verder verwijs ik u naar de website, naar het artikel “Digitale jaarvergadering op 22 Maart”.

Voortgang renovatie velden:

Zoals u allen wel weet heeft veld 3 een nieuwe grasmat gekregen met een nieuw drainagesysteem. De gemeente heeft ook dit kalenderjaar 1 veld begroot om te renoveren. Op de vraag vanuit de gemeente, welk veld nu gerenoveerd moet worden, hebben wij als bestuur daarin een besluit genomen.

Het hoofdveld is het volgende veld dat gerenoveerd zal worden. Het veld zal in het voorjaar van 2021 vervangen worden. Daarbij uiteraard ook het oude drainagesysteem.

Dan blijft uiteraard de uitdaging en de discussie, kunnen wij een kunstgrasveld betalen?

Kunstgras:

Als bestuur zijn wij van mening dat een kunstgrasveld een absolute meerwaarde is voor de vereniging.

Maar het is daarnaast ook een behoorlijk zware investering en kunnen wij deze investering wel dragen?

De wereld van kunstgrasvelden is nu enorm in beweging. Het huidige vulmateriaal rubber (SBR) gaat verdwijnen en de nieuwe vulling is significant duurder. Misschien is een mat waar geen vulling in hoeft, zogenaamd een NON-FILL kunstgrasveld voor ons ook een mogelijkheid? Helaas is dit in ons optiek eigenlijk onbetaalbaar en heeft de NON-FILL methodiek zich nog niet bewezen.

Als wij in de gelegenheid komen willen wij met onze leden de dialoog aangaan, om tot een gezamenlijk gedragen besluit te komen. Als bestuur hebben wij als huiswerk dan ook om goed de exploitatie uit te leggen. Wordt vervolgd…

Beëindiging competitie senioren:

Zoals u allen vernomen hebt komt er weliswaar een kleine verruiming in het voetbal. Toch heeft de KNVB het besluit genomen de competitie definitief stop te zetten.

Het is jammer dat voor de 2de keer de competities niet uitgespeeld kunnen worden. Het is misschien voor eenieder nu beter. Voordat de voetballers weer op conditie zijn, alle competities weer ingericht zijn, zitten wij eind maart of zelfs in begin april. Het lijkt niet haalbaar te zijn om daarna nog de competities af te werken.

Ik verwacht en hoop dat wij onderling nog menig wedstrijd kunnen houden voor de zomerstop om zodoende met elkaar allemaal weer in het ritme te komen. Daarnaast zijn deze wedstrijden voor onze penningmeester ook niet onwenselijk.

Persoonlijk heb ik al het een en ander aan initiatieven langs zien komen. Een voorbeeld hiervan is onze hoofdtrainer Tim, die in samenwerking met de technische commissie het een en ander aan het organiseren is.  Dit ook in overleg met onze zusterverenigingen. Super goed en positief.

Volop bedrijvigheid jeugdafdeling:

Onze jeugdleden zijn momenteel alweer volop aan het trainen. Daarnaast worden er op zaterdag  voor onze jongste jeugd onderlinge wedstrijdjes georganiseerd in toernooivorm. Een compliment voor de trainers die dit opgepakt hebben.

Beste leden, hou vol!

Gebruik je gezonde verstand, let op elkaar, zorg voor elkaar’

Namens het bestuur van Sportclub Overdinkel,
Marco Hagmolen.
Voorzitter Sportclub Overdinkel.