Uiteraard is dit de tijd van het jaar waarin de trainerscarrousel begint te draaien en er keuzes gemaakt moeten worden. De afgelopen periode hebben we de spelersgroep en staf van de 1ste selectie gepolst hoe men de samenwerking met Tim ervaart en hoe men aankeek tegen een eventuele verlenging van de samenwerking.

Eigenlijk kwam hierbij unaniem naar voren dat er een heel breed draagvlak is voor een verdere samenwerking. Het gesprek met Tim dat daarop volgde verliep ook heel positief en hij heeft inmiddels aangegeven zelf ook nog niet klaar te zijn met deze groep en graag de uitdaging aan te willen gaan.

Vandaar dat we nu het heuglijke nieuws naar buiten mogen brengen dat we ook het nieuwe seizoen in zullen gaan met Tim Meijerink als onze hoofdtrainer.
We zijn ervan overtuigd dat hij de man is om de spelersgroep net dat laatste zetje te geven dat nodig zal zijn om het stapje te maken richting de 3e klasse.

Namens de Technische commissie,
Dennis Stoffels.

(Dit is een bericht van de Technische Commissie en gepresenteerd tijdens de ledenvergadering.)