Er zijn regels verbonden aan de speelgerechtigdheid van een voetballer. In dit artikel vind je alle informatie over ‘vastspelen’.

Op grond van het bepaalde in artikel 27 lid 1 en 2 van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal heeft het bestuur amateurvoetbal het speelgerechtigd zijn van spelers voor lagere teams beperkt. Onder een lager team wordt verstaan een team dat lager is dan een ander team in dezelfde leeftijdsklasse qua categorie divisie en/of klasse , dan wel een team dat lager is dan een ander team qua leeftijdsklasse.

Hoofdregel

Een speler is in een seizoen niet meer gerechtigd uit te komen in een competitie- of bekerwedstrijd voor een lager team dan het team of de teams waarvoor de speler in dat seizoen in totaal in 15 competitiewedstrijden is uitgekomen, doch uitsluitend indien het laatstgenoemde (hogere) team of de laatstgenoemde (hogere) teams deelnemen aan een competitie die is ingedeeld in categorie A.

Voorbeeld 1
Een speler in de leeftijdsklasse JO17 is in een seizoen uitgekomen in 15 competitiewedstrijden voor uitsluitend de JO17-1 (bv. categorie A, 1E klasse). De speler is in dat seizoen niet meer gerechtigd uit te komen in een competitie- of bekerwedstrijd voor een lager team dan het (hogere) team waarvoor de speler in dat seizoen in 15 competitiewedstrijden is uitgekomen, zoals de JO17-2 (bv. categorie A, 2E klasse) en de JO16 (ongeacht de categorie, divisie en/of klasse).

Voorbeeld 2
Een speler in de leeftijdsklasse JO17 is in een seizoen uitgekomen in 10 competitiewedstrijden voor de JO19-1 (bv. categorie A, hoofdklasse) en 5 competitiewedstrijden voor de JO19-2 (bv. categorie A, 1E klasse). De speler is in dat seizoen niet meer gerechtigd uit te komen in een competitie- of bekerwedstrijd voor een lager team dan de (hogere) teams waarvoor de speler in dat seizoen in totaal in 15 competitiewedstrijden is uitgekomen, zoals de JO19-3 (bv. categorie B. 2E klasse), de JO19-4 (bv. categorie B, 3E klasse), de JO18 en de JO17 (ongeacht de categorie, divisie en/of klasse).

Indien vervolgens de speler in dat seizoen is uitgekomen in nog 5 competitiewedstrijden voor de JO19-1, dan is de speler in dat seizoen ook niet meer gerechtigd uit te komen in een competitie- of bekerwedstrijd voor de JO19-2.

Afwijking van hoofdregel

Indien een speler in een seizoen in competitiewedstrijden uitsluitend is uitgekomen voor een of meer teams die deelnemen aan een van de navolgende competities:

  • in het betaald voetbal: de eredivisie en de eerste divisie;
  • in het amateurvoetbal: de mannen veldvoetbalcompetities tweede divisie, de (zaterdag en zondag) derde divisie en de (zaterdag en zondag) hoofdklassen;
  • in het amateurvoetbal: de landelijke jeugdcompetities;

dan geldt, in afwijking van de hierboven omschreven hoofdregel, dat de speler in dat seizoen niet meer gerechtigd is uit te komen in een competitie- of bekerwedstrijd voor een lager team dat deelneemt aan het amateurvoetbal, indien de speler in dat seizoen in totaal in 18 competitiewedstrijden is uitgekomen voor een of meer (hogere) teams die deelnemen aan een van de voornoemde competities.

Voorbeeld 3
Een speler in de leeftijdsklasse JO19 is in een seizoen uitgekomen in 18 competitiewedstrijden voor de senioren 1, die deelnemen aan de tweede divisie mannen veldvoetbal (categorie A). De speler is in dat seizoen niet meer gerechtigd uit te komen in een competitie- of bekerwedstrijd voor een lager team dat deelneemt aan het amateurvoetbal dan het (hogere) team waarvoor de speler in dat seizoen in totaal in 18 competitiewedstrijden is uitgekomen, zoals de senioren 2 (bv. categorie A, reserve 3E klasse) en de JO19 (ongeacht de categorie, divisie en/of klasse).

Speelgerechtigheid beloftenteams

  • Aan bindende wedstrijden van tweede elftallen die deelnemen aan de mannenveldcompetities voor standaardteams van de sectie amateurvoetbal mogen uitsluitend spelers deelnemen, die in dat seizoen 23 jaar of jonger zijn (voor het seizoen 2018/’19: geboren zijn op of na 1 januari 1996). Ter zake voornoemde leeftijdsgrens zal geen dispensatie worden verleend.
  • Indien een club in het seizoen 2018/’19 met haar tweede elftal deelneemt aan de mannenveldcompetities voor standaardteams van de sectie amateurvoetbal, is een speler van deze club, die in het betreffende seizoen 18,19, 20 jaar of jonger is (voor het seizoen 2018/’19: geboren zijn op of na 1 januari 1999), niet meer speelgerechtigd voor het tweede elftal van deze club indien hij gedurende dat seizoen 18 keer of vaker is uitgekomen in bindende wedstrijden van het eerste elftal van deze club.
  • Indien een club in het seizoen 2018/’19 met haar tweede elftal deelneemt aan de mannenveldcompetities voor standaardteams van de sectie amateurvoetbal, is een speler van deze club, die in het betreffende seizoen 21 of 22 jaar is (voor het seizoen 2018/’19: geboren zijn vanaf 1 januari 1997 tot 1 januari 1999), niet meer speelgerechtigd voor het tweede elftal van deze club indien hij gedurende dat seizoen 7 keer of vaker in de basisopstelling heeft gestaan en/of 45 minuten of meer is uitgekomen in bindende wedstrijden van het eerste elftal van deze club.
  • In afwijking van het bepaalde in artikel 3 geldt dat een doelverdediger, die in het betreffende seizoen 21 of 22 jaar is (voor het seizoen 2018/’19: geboren zijn vanaf 1 januari 1997 tot 1 januari 1999), niet meer speelgerechtigd is voor het tweede elftal van deze club indien hij gedurende dat seizoen 18 keer of vaker is uitgekomen in bindende wedstrijden van het eerste elftal van deze club.