Jeugd Sportclub Overdinkel start vanaf woensdag 06 Mei weer met de trainingen:

Nadat de overheid de gemeenten opdracht heeft gegeven de sportvelden te sluiten i.v.m. het corona virus kan er nu weer een start gemaakt worden met de trainingen van de jeugd.

Na een goed overleg tussen het bestuur en de technische commissie van Sportclub Overdinkel zijn wij tot een duidelijk plan van aanpak gekomen. Het plan van aanpak is voorgelegd aan het Kernteam van de Gemeente Losser. De Noodverordening Veiligheidsregio Twente heeft het protocol ‘Verantwoord Sporten ‘ goedgekeurd waarmee wij groen licht hebben de trainingen volgens een strikt protocol weer op te starten.

De richtlijnen zijn zowel op het sportpark als voor ouders en spelers inzichtelijk. Zie hiervoor “Sportprotocol Ouders”.

Daarnaast kunt u in het document “indeling velden / looproute” zien wanneer welke leeftijdscategorie traint en op welk veld. De eerste week zal er een coördinator op de parkeerplaats staan om iedereen op de juiste manier te begeleiden naar het juiste veld. Het moet een breng en ophaal plek zijn en geen gezelligheid’s plek.


Een speciaal woord van dank aan DrukWensch. Drukwensch levert in deze zware tijd kosteloos alle hesjes voor alle trainers en begeleiders tijdens de trainingen. Niet alleen bij Sportclub Overdinkel, maar bij alle Losserse verenigingen. Michel en Pascal bedankt!

Wij hopen op een goede samenwerking met zowel trainers, spelers, ouders en bestuur. Mochten er vragen zijn kan men ten aller tijden contact opnemen met het bestuur van Sportclub Overdinkel.

Wij wensen een ieder veel sportplezier.
Bestuur & Technische commissie Sportclub Overdinkel.