Privacy Policy

Sportclub Overdinkel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In onze privacy policy willen wij u helder en transparant informeren op de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Uiteraard doen wij er alles aan om uw privacy te waarborgen en wij willen zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.

Sportclub Overdinkel houdt zich in alle gevallen aan de wet en regelgeving.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend in overeenstemming merkt het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Wij gebruiken de gegevens uitsluitend voor het uitoefenen van uw hobby bij sportclub Overdinkel.

De persoonsgegevens die wij in ieder geval verwerken zijn:

  • Voor en achternaam
  • Voorletters
  • Adresgegevens
  • IBAN nummer
  • Geboorte-datum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Inschrijvingsdata

Uw persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor onze ledenadministratie en onze technische commissie. Het zal t.b.v. Sportclub Overdinkel gerelateerde informatie verstrekking gebruikt worden zoals via mailing en of whats-app berichten.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn.

Wij zullen geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent persoonsgegevens, wij wijzen u erop dat wij deze rechten respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacypolicy nog vragen heeft kunt contact opnemen met ons secretaris@sportcluboverdinkel.nl

Voor wat betreft foto- en of videomateriaal geldt hiervoor genoemde policy eveneens. Deze foto/ video’s zullen enkel worden gebruikt voor het doel vast onze hobby en daarbij behorende activiteiten. Ze kunnen op de website, social media gepubliceerd worden.

Overigens verwachten wij van onze leden dat zij ook zelf rekening houden met de privacy van andere leden. Sportclub Overdinkel kan geen verantwoording dragen voor foto’s en of video-opnames gemaakt door derden. Voor professionele foto’s en of filmopnames word zonder schriftelijke aangegeven goedkeuring door de organisatie ook geen toestemming gegeven.

Bij vragen en verzoeken om verwijdering van foto’s en of videomateriaal kunt u contact opnemen met het bestuur.

Met vriendelijke groet,

Hoofdbestuur Sportclub Overdinkel