Zoals u wellicht weet hebben wij de vraag van de gemeente gekregen om te onderzoeken of een kunstgrasveld haalbaar en reëel is voor Sportclub Overdinkel.

Als bestuur hebben wij onderzocht of het haalbaar is om één van deze 2 velden te vervangen voor een kunstgrasveld. Uiteraard heeft u als lid van Sportclub Overdinkel daarover ook iets te zeggen.

Bestuur zal in de eerstvolgende ledenvergadering uitleg over dit onderzoek geven en we zullen dan ook daarover een stemming houden. Mocht het niet via een algemene ledenvergadering kunnen door het coronavirus zal het bestuur kijken naar een andere oplossing.

De meningen over een kunstgrasveld zijn erg divers. Misschien is een kunstgrasveld wel nodig voor een volgende stap in de vereniging. Het is zo dat wij met een kunstgrasveld ten aller tijde kunnen voetballen en trainen maar het moet natuurlijk ook financieel haalbaar zijn.

Mochten de leden in de jaarvergadering kiezen voor de aanleg van een kunstgrasveld, dan zal er ook besloten moeten worden of het hoofdveld of veld 2 kunstgras gaat worden. Vervolgens zal er dan een werkgroep in het leven geroepen worden om dit plan verder uit te werken.

Als club hebben we verschillende mogelijkheden, wat is jouw voorkeur?