Geschiedenis

Een samengaan van twee culturen in een verdeeld dorp. Daar waar OSV ’31 het katholieke deel van het dorp in zich borg, bestond ASVO uit het algemene en hervormde deel van Overdinkel.

Diverse pogingen waren in het verleden al gestrand. Toch waren het in het jaar 2004 de geesten eindelijk rijp voor een samengaan van de twee dorpsconcurrenten. Beide clubs bivakkeerden op dat moment in de kelder van het voetbal, de zesde klasse van de KNVB.

Een fusiecommissie bestaand uit leden en bestuursleden van beide clubs bereidden onder leiding van beoogd voorzitter Frans Berndsen de fusie voor. Enquêtes, voorlichtingsavonden voor de leden en sponsoren, op diverse wijze werden de geesten klaargestoomd voor een uiteindelijke fusie.

De diverse voorlichtingsavonden en nauw overleg met de gemeente Losser en de onontbeerlijke sponsoren leidden uiteindelijk tot een raadpleging van de ledenvergaderingen uitmondend in een stemming. Deze stemming leidde ertoe dat op 8 maart 2004 maar liefst 91% van de OSV leden en 96% van de ASVO leden besloten tot een fusie tot Sportclub Overdinkel.

Zoals reeds gezegd, beide clubs bestreden elkaar in het seizoen 2003-2004 nog in de zesde klasse van de KNVB. Het eerste elftal van OSV ’31 promoveerde als kampioen en dat van ASVO via de nacompetitie naar de vijfde klasse van de KNVB. Daarmee mocht dan ook de nieuwe club starten in de vijfde klasse KNVB.

Op 1 juli 2004 zag de fusieclub Sportclub Overdinkel officieel het levenslicht. Op die datum fuseerden de twee Overdinkelse voetbalclubs ASVO (Algemene Sport Vereniging Overdinkel) en OSV ’31 (Overdinkelse Sport Vereniging) tot één club met één fantastische accommodatie.

Het eerste seizoen werd onder leiding van trainer Kees Meijwaart gelijk de kampioensvlag gehesen en promotie naar de vierde klasse bereikt.

Sindsdien kan gesproken worden van een club die, een uitzondering daargelaten, stabiel in de vierde klasse verkeert.