“Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan”. Met deze woorden begon Joop van der Linden de eerste trainingsavond van dit seizoen.

Hij gaf daarmee aan dat hij met het geven van trainingen aan de lagere elftallen wilde stoppen. Zijn gezondheidssituatie in combinatie met zijn leeftijd (bijna 70 jaar) zijn aanleiding tot dit besluit. Joop heeft circa 35 jaren geheel op vrijwillige basis de trainingen van de lagere elftallen verzorgd. Eerst bij ASVO en later bij Sportclub Overdinkel. Na de fusie werd hij geassisteerd door Bennie Nijhuis en later door Erik Hovenier.

Joop maakte al op zeer jeugdige leeftijd deel uit van het eerste elftal van ASVO. Jaren lang speelde hij in het eerste. Hij was fysiek sterk, had een goede conditie, kon goed koppen en had nog veel meer goede voetbal kwaliteiten. Hij was de stuwende kracht in het elftal en ging voorop in de strijd. In 1977 werd hij met ASVO kampioen en promoveerde ASVO naar de 4e klasse KNVB (zie foto).

Toen Joop een stapje terug deed (circa 35 jaar geleden) begon hij met de trainingen van de lagere elftallen. De animo voor zijn trainingen was zeer groot. Hij stond soms alleen voor een groep van 30 spelers. Zijn bekende briefje met de oefenstof voor de betreffende avond had hij steeds bij zich. Hij had de gehele training onder controle en deed fanatiek mee met het afsluitende partijtje. Zoals gezegd is Joop na de fusie door gegaan met de trainingen. Nog steeds heeft hij een groep van ongeveer 20 veteranen onder zijn hoede. Deze groep traint elke donderdagavond met veel enthousiasme. Na afloop is het ook altijd heel gezellig, hetgeen tevens geldt voor het jaarlijkse uitje. We hopen dat Joop nog vele jaren deel zal uit maken van de trainingsgroep.

De trainingen zullen worden overgenomen door Erik Hovenier. Hij zal daarbij worden geassisteerd door Henri Haarman en Henk Olde Riekerink. Daarmee is de continuïtiet van de donderdagavond trainingen gewaarborgd.

Joop: namens iedereen die onder jouw leiding op donderdagavond heeft getraind (en nog traint) bedankt voor jouw inzet en voor de wijze waarop jij de groep bij elkaar hebt weten te houden. Hulde.

De donderdagvond trainingsgroep.