Beste leden van Sportclub Overdinkel,

Op zaterdag 19 december stond de traditionele kerstmiddag van Sportclub Overdinkel gepland.

Door de laatste Corona ontwikkelingen heeft de kerstcommissie van Sportclub Overdinkel doen besluiten om de kerstmiddag van 2020 niet door te laten gaan.

Wel willen we als commissie nog gaan kijken of we misschien eenmalig in 2021 een extra editie kunnen gaan houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een “paasmiddag”.

Of dit realiseerbaar zal zijn in deze rumoerige tijd ligt eraan hoe de ontwikkelingen zijn m.b.t. het coronavirus. Hoe wij hier verder dan vorm aan gaan geven bekijken wij dan ook begin 2021. Mocht dit niet realiseerbeer zijn dan hopen wij jullie eind 2021 weer te mogen begroeten op de kerstmiddag van Sportclub Overdinkel.

Het belangrijkste voor nu is dat we met zijn allen weer grip op het virus krijgen.

Gebruik je gezonde verstand, let op elkaar, zorg voor elkaar’

Wij rekenen op ieders begrip hiervoor.

Met vriendelijke groet,
Kerstcommissie Sportclub Overdinkel