Beste sportvrienden en sportvriendinnen

Helaas moeten wij jullie wederom mededelen dat ook het Jagermeestertoernooi 2021 niet kan doorgaan i.v.m. de nu nog geldende maatregelen.
We hebben tot het laatste moment gewacht, maar de gestelde maatregelen die na komend weekend van kracht zijn, maken ons als organisatie heel lastig om dit evenement in goede banen te leiden. We hebben wekenlang contact gehad met het RIVM en de gemeente.

Onderstaande bericht hebben we gisteren van de gemeente ontvangen:

Ik heb aangegeven dat het op zich wel mogelijk is om het gehele evenement door te laten gaan (op grond van de thans van u ontvangen informatie en de informatie die te vinden is op de site van de rijksoverheid). Maar dat we twijfels hebben of het verstandig is om het feest in de middag/avond door te laten gaan .

Voor het feest moet een “corona-“plan in gediend worden waarin staat hoe jullie de coronamaatregelen waarborgen.

Hieronder een aantal vragen waarop antwoord gegeven moet worden middels het corona-plan:

Hoe wordt de gezondheidscheck gedaan?
Hoe worden de bezoekers geregistreerd?
Hoe garanderen jullie de 1.5meter afstand?
Hoe zorg je dat de mensen zich aan de regels houden?
Placeren en hoe zorg je dat de mensen op de plaats blijven zitten?
Hoe regelen jullie de bediening? (er moet rekening mee gehouden worden dat zelfbediening niet is toegestaan)
Overige hygiëne maatregelen, desinfectiepompjes, handenwassen etc.
Hoe regelen jullie het toezicht op de 1.5meter, en hoe gaan jullie om met mensen die de maatregelen niet naleven?

Zoals jullie wellicht begrijpen is dit niet te handhaven met een groep van tussen de 400-500 personen.

Een alternatief was dat elke deelnemer en/of toeschouwer de CoronaCheckApp moet installeren of een corona toegangsbewijs moet hebben. Dit zien wij als organisatie niet zitten om dat niet iedereen de app heeft, of 2 keer gevaccineerd is. Wanneer je niet gevaccineerd bent moet diegene een Coronatest laten uitvoeren. Wij kunnen niet verwachten dat iedereen van elk team, scheidsrechters en vrijwilligers die op ons toernooi/ feest komen zich laat testen.

We hebben ook nog gekeken naar 15 augustus maar ook daar zien we geen mogelijkheden omdat we nog niet weten welke versoepelingen wanneer komen en om dan weer iedereen een 1,5 week van te voren een bericht te doen dat het toernooi niet door kan gaan zien we ook niet zitten.

Teams die zich al ingeschreven hebben zullen deze week het geld teruggestort krijgen.

Wij als organisatie vinden het heel jammer dat het niet door kan gaan en zullen dan ook alles op alles zetten om volgend jaar weer een knallend toernooi en feest te organiseren.

We hopen jullie volgend jaar allemaal weer te zien om er samen weer een succesvol toernooi van te maken.

M.v.g. De Jagermeestertoernooi commissie