Beste leden van Sportclub Overdinkel,

Door de huidige coronaregels ontkomen wij er wederom niet aan….

Op vrijdag 26 november hebben we de Algemene Ledenvergadering gepland. Als bestuur hebben we besloten om de Algemene Ledenvergadering te verplaatsen naar een latere, voor nu nog onbekende, datum.

Waarom kiezen we ervoor om de Algemene Ledenvergadering te verplaatsen?

Het is voor nu niet mogelijk om de Algemene Ledenvergadering in de vorm die we gewend zijn te kunnen houden, namelijk gezamenlijk met de leden terugblikken en vooruitblikken.

We zijn ons er terdege van bewust dat we als bestuur de plicht hebben om binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar verantwoording af te leggen aan de leden. Dit betekent dat we formeel uiterlijk 31 december 2021 de Algemene Ledenvergadering gehouden moeten hebben. Hier hebben we echter nóg een uitstelmogelijkheid in wanneer de ‘Corona noodwet’ van kracht is. Dit houdt in dat na december nog drie maanden toegestaan is.

Jubilarissen 2021 wederom uitgesteld

Vanwege de coronaregels zijn wij genoodzaakt om ook het huldigen van de jubilarissen uit 2021 wederom uit te stellen. Het bestuur zal de jubilarissen hierover inlichten.

Het is voor ons nu niet mogelijk om de jubilarissen te huldigen in de vorm die we gewend zijn. We hopen dat we de jubilarissen op de aankomende nieuwjaarsreceptie, die gehouden wordt op zaterdag 8 januari, te kunnen huldigen. Afwachtend wat de aankomende weken gaat gebeuren zullen de jubilarissen te zijner tijd een nieuwe uitnodiging hiervan ontvangen.

Wij rekenen op ieders begrip hiervoor.

Gebruik je gezonde verstand, let op elkaar, zorg voor elkaar’

Met vriendelijke groet,
Bestuur Sportclub Overdinkel.