Jij was er altijd
Altijd stond jij paraat
Paraat voor iedereen
Iedereen mocht je zeer
Zeer doet dit afscheid
Dood betekend einde
Einde van een leven
Leven met een karakter

Vaarwel
Vaarwel beste vriend
Vriend van ons allen
Allen hebben nu een herinnering
Herinnering aan het bestaan
Bestaan van een goed mens

Johan, jij bent nu bij je vriend en beste maatje Willy.
Samen zullen jullie van boven de verrichtingen van Sportclub Overdinkel bekijken.
En mogen jullie lekker samen mopperen als het niet goed loopt.
Wij gaan dat hier missen.
Rust zacht Johan…..

Op 18 februari hebben wij het bericht ontvangen van het veel te vroege overlijden van Johan Herik.
Wij wensen Riki, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden alle sterkte toe met dit grote verlies.

Bestuur, kader en leden Sportclub Overdinkel.