Op maandag 18 november heeft Sportclub Overdinkel weer haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden.

Voorzitter Marco Hagmolen prees de vele aanwezige leden (63) voor hun belangstelling en aanwezigheid.

De vereniging heeft een nieuwe secretaris gekozen. Interim secretaris Ruud Schoof heeft de pen nu officieel overgenomen van Dominiek Röhring.
Dominiek, nogmaals bedankt voor je inzet als secretaris van Sportclub Overdinkel.

Vol trots heeft het bestuur de resultaten van het afgelopen seizoen en de voortgang gepresenteerd.

De vereniging heeft een goed seizoen achter de rug. Sportief maakt de vereniging een goede ontwikkeling door, o.a. het 1ste elftal heeft lang meegedaan om het kampioenschap maar ook financieel is de vereniging stabiel. “Wij zullen creatief moeten blijven en op de kosten blijven letten” aldus de penningmeester Michel Boers.

Maar ook werden er zorgen geuit door Bert Jansink. “Elke vrijwilliger die nu stopt, laat een gat achter”
De verandering van de maatschappij en de gevaren die op de loer liggen of zijn intreding al gedaan hebben zoals het teruglopen van vrijwilligers en dat we daardoor alle losse eindjes aan elkaar te moeten knopen.

Commissies die niet meer bestaan zoals een jeugdactiviteitencommissie (JAC) of waar nog steeds geen opvolging in zit zoals de jeugdtoernooicommissie.
Iets wat ons grote zorgen baart want er komt steeds meer druk op de schouders te liggen op een steeds kleinere groep vrijwilligers.

Sportclub Overdinkel denkt ook mee in duurzaamheid en de vereniging heeft het afgelopen jaar geïnvesteerd in zonnepanelen en Led verlichting.
Marco bedankte het coöperatiefonds van de Rabobank, het Ketelhuisfonds, de dorpsraad Overdinkel en ’t Rood Zwarte hart voor hun financiële bijdrage aan de zonnepanelen en de Led verlichting.
Door deze gestes zijn de kosten voor Sportclub Overdinkel minimaal en hebben we dit al grotendeels terugverdiend.

Met een dankwoord aan alle vrijwilligers van Sportclub Overdinkel sloot Marco de jaarvergadering af.

We hopen jullie in grote getale weer te mogen begroeten op 4 januari, op onze nieuwjaarsreceptie.

Tot dan!

Bestuur Sportclub Overdinkel.