Het hoofdbestuur van sportclub Overdinkel wenst onze leden, sponsoren en onze vrijwilligers fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe. Wij hopen dat U ons ook in 2019 komt helpen want wat kan een vereniging zonder u als vrijwilliger en wat kan een vereniging zonder sponsoren?

Namens Hoofdbestuur Sportclub Overdinkel

Noteer vast in uw agenda: 22-6 vrijwilligersfeest sportclub Overdinkel