Beste seniorenleden,

Namens het bestuur van Sportclub Overdinkel heb ik het genoegen u te mogen uitnodigen voor onze algemene ledenvergadering van 2020.

De algemene ledenvergadering zal op maandag 22 maart om 19:30 uur plaatsvinden. Vanwege de Corona beperkingen zal deze vergadering digitaal gehouden worden.

Zoals menigeen weet is deze algemene ledenvergadering door het bestuur enkele keren uitgesteld i.v.m. de coronamaatregelen. Het bestuur is van mening dat enkele punten die we op deze algemene ledenvergadering willen behandelen in de “digitale” vorm niet wenselijk zal zijn.

Op de algemene ledenvergadering zal het agendapunt kunstgras niet op de agenda staan.

Het punt kunstgras zou digitaal behandeld kunnen worden maar zoals hierboven al beschreven doen wij dit liever niet omdat we hierin samen belangrijke beslissingen moeten nemen. Beslissingen, waar wij zoveel mogelijk leden de gelegenheid willen geven hun stem daarin uit te brengen. Wij komen op een later tijdstip hierop terug.

Voor het bijwonen van deze digitale ledenvergadering hebben wij uw emailadres nodig. Wilt u deze ledenvergadering bijwonen dan verzoeken wij u, uw emailadres voor vrijdag 19 maart door te geven. Doorgeven kan doormiddel van een mail te sturen naar secretaris@sportcluboverdinkel.nl.

Op het door u doorgegeven emailadres krijgt u van ons het digitale vergaderverzoek. Daarnaast zal er ook een korte uitleg/handleiding gestuurd worden hoe de digitale vergadering in zijn werk gaat.

De notulen van de vorige vergadering zijn ter inzage op afspraak te verkrijgen via de email.

Het zijn rare tijden. Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep, helaas zijn de landelijke maatregelen betreffende het coronavirus voor nu nog steeds van kracht.

We hopen veel rustende en actieve seniorenleden die de club een warm hart toedragen, digitaal te mogen verwelkomen op deze bijzondere ledenvergadering van onze club.

Wij rekenen op ieders begrip hiervoor en hopen je voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.

Gebruik je gezonde verstand, let op elkaar, zorg voor elkaar’

Namens het bestuur van Sportclub Overdinkel,
Ruud Schoof.
Secretaris Sportclub Overdinkel.