Beste leden van Sportclub Overdinkel,

Op maandag 23 november hebben we de Algemene Ledenvergadering gepland. Als bestuur hebben we besloten om de Algemene Ledenvergadering te verplaatsen naar een latere, voor nu nog onbekende, datum.

Waarom kiezen we ervoor om de Algemene Ledenvergadering te verplaatsen?

Het is nu té onzeker of we de Algemene Ledenvergadering kunnen houden in de vorm die we gewend zijn, namelijk gezamenlijk met de leden terugblikken en vooruitblikken.

We zijn ons ervan bewust dat we als bestuur de plicht hebben om binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar verantwoording af te leggen aan de leden. Dit betekent dat we formeel uiterlijk 31 december 2020 de Algemene Ledenvergadering gehouden moeten hebben. Hier hebben we echter nóg een uitstelmogelijkheid in wanneer de ‘Corona noodwet’ van kracht is. Dit houdt in dat na december nog drie maanden toegestaan is.

Helaas zijn de landelijke maatregelen betreffende het coronavirus voor nu nog steeds van kracht.

Wij rekenen op ieders begrip hiervoor.

Gebruik je gezonde verstand, let op elkaar, zorg voor elkaar’

Met vriendelijke groet,
Bestuur Sportclub Overdinkel.