Beste leden,

Zoals jullie allen weten stopt voorzitter Marco Hagmolen eind dit seizoen als voorzitter van Sportclub Overdinkel.

Het is goed geweest en na 10 jaar zal Marco de voorzittershamer overdragen. Als bestuur hebben we een aantal gesprekken gevoerd en hebben wij in Eric Nederlof een goede kandidaat als voorzitter gevonden die wij willen voordragen aan onze leden. Uiteraard mogen eventuele andere kandidaten nog voorgedragen worden.

In de algemene ledenvergadering (2021) waarvoor u hieronder voor uitgenodigd wordt zal een nieuwe voorzitter voorgedragen en benoemd worden. Marco zal na deze benoeming nog tot eind juni als algemeen lid zitting nemen in het bestuur. Dit om alle taken als oud-voorzitter zo goed mogelijk over te dragen. Op 28 juni 2022 heeft Marco precies 10 jaar in het bestuur gezeten. “De cirkel is dan rond”

Om alle taken en werkzaamheden binnen het bestuur beter te kunnen verdelen kunnen we melden dat we bezig zijn om van een vijftallig bestuur naar een zeventallig bestuur te gaan.

We hebben met Patrick de Wagt een eerste kandidaat gevonden die bereid is om zitting te gaan nemen in het bestuur. We zoeken nog 1 kandidaat om het bestuur voor het nieuwe seizoen compleet te maken.

Uiteraard verwachten we eenieder die 18 jaar is en de club een warm hart toedraagt te mogen verwelkomen op deze algemene ledenvergadering van onze club. Actieve leden maar ook rustende leden zijn van harte welkom.

‘Gebruik je gezonde verstand, let op elkaar, zorg voor elkaar’

Bestuur van Sportclub Overdinkel.