Toernooi

Frans Oude Engberink
voorzitter

Gert de Wagt
penningmeester

Gerhard ten Veen
secretariaat

Mark Krikke

Gosse van der Heide

Harry Knol

Bert Sligman

Willy de Vries

Wim Japin

Steffen Parnemann