Vroeger was het normaal..

Vroeger was het normaal…….

Vroeger was het heel normaal dat je als lid (of ouder van een jeugdig lid) van een vereniging vrijwilligerswerk deed. Het was dan ook vaak geen probleem de werkzaamheden goed te verdelen. Onder de noemer “vele handen maken licht werk”. Wij hadden altijd voldoende vrijwilligers!!!!

Wij zijn ons er van bewust dat tijden veranderen. Langzamerhand is de huidige maatschappij veranderd in een consumptiemaatschappij en dat is een hele vervelende ontwikkeling. Consequentie is dat leden en ouders zich niet of minder geroepen voelen vrijwilligerswerk te verzetten.

Maar helaas zijn de werkzaamheden binnen een vereniging niet veranderd. Dus U raadt het al, verenigingen komen onder druk te staan. Ook Sportclub Overdinkel, wij zijn niet meer in staat onder de huidige omstandigheden onze vereniging draaiende te houden.

Als bestuur en kader van Sportclub Overdinkel hebben wij besloten deze brief te sturen met de vraag of u mee wilt denken en wellicht tijd vrij wil maken om 1 of 2 keer per jaar bardienst te draaien in onze prachtige kantine.We vinden dat ieder team zijn verantwoordelijkheid moet dragen en gaan er van uit dat u als ouder dit begrijpt. Als we op korte termijn geen oplossing hebben zullen we genoodzaakt zijn de kantine op sommige momenten te moeten sluiten.

We gaan er van uit dat dit niet nodig is want wie wil er op zaterdagmorgen niet even een kop koffie drinken in de kantine??

Wij willen per ingang van november de (nieuwe) planning rond krijgen. Uw teamcoördinator zal dit met u bespreken.

Laat onze mooie vereniging niet in de steek en laten we elkaar helpen.

Vele handen maken licht werk…….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *